Hizmetler

Madencilik Projeleri

 

MİM Mühendislik & Danışmanlık anahtar teslimi madencilik projeleri gerçekleştirmektedir.

Bu projeler kapsamında aşağıdaki hizmetler ayrı ayrı veya bütün halinde paket olarak da verilmektedir.
 1. Uzaktan Algılama ve CBS (LANDSAT TM Uydusu) kullanarak, deneyimli danışman kadrosu, akademisyenler ve üniversiteler ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde potansiyel rezerv alanları belirlenmektedir.
 2. Potansiyel rezerv alanlarının belirlenmesinin ardından sahada GPS cihazları ile uygun çalışma alanlarının koordinatları alınmaktadır. 
 3. Koordinatları alınan sahalar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü veritabanında ruhsat sorgulaması yapılmaktadır. 
 4. Sorgulama sonucu belirlenen uygun sahalar için Maden Arama Ruhsatı alınmaktadır. 
 5. Sahada sondaj ve detaylı rezerv tespit çalışmaları yapılmaktadır. 
 6. Uygun sahalar için Maden İşletme Projesi hazırlanmaktadır. 
 7. Madencilik Projeleri için ÇED Raporu hazırlanmaktadır. ÇED Raporu kapsamında Toz Dağılım Modellemesi ve Patlatma Vibrasyon Modellemesi yapılmakta, açık alanda çalışan iş makineleri ile ekipmanların çevresel gürültü etkilerini görebilmek amacı ile Akustik Rapor hazırlanmaktadır.   
 8. Tarım arazileri üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Toprak Koruma Projesi hazırlanmaktadır.
 9. Orman alanları üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Rehabilitasyon Projesi hazırlanmaktadır.
 10. Madencilik faaliyetleri için çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmaktadır. 
 11. Madencilik işletmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı) alınmaktadır.
 12. İşletme ruhsat sahası içerisinde belirlenen alan için İşletme İzni alınmaktadır. 
 13. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Teknik Nezaretçilik Hizmeti verilmektedir. 
 14. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Çevre Görevlisi Hizmeti verilmektedir.
 15. Madencilik işletmeleri için Çevre İzni alınması çalışmaları yürütülmektedir.