Hizmetlerimiz

  • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi (SEVESO) Projeleri
  • Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Projeleri
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Projeleri
  • Çevre Danışmanlık Projeleri
  • Madencilik Projeleri
  • Emisyon Ve Çevresel Gürültü Ölçüm Projeleri
  • Tesis Ruhsatlandırma Projeleri
  • Taahhüt Projeleri