SON PROJELER

Dere Madencilik

Dere Madencilik gerçekleştirmeyi planladığı entegre madencilik işletmesi (Kalker Ocağı, Kırma Eleme Tesisi, Mekanik Plent Tesisi, Mobil KET, Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Projesi için firmamızı tercih etmiştir.