Hizmetler

Tesis Ruhsatlandırma Projeleri

 

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Gayrisıhhî Müessese aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

 
“Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler”
MİM Mühendislik & Danışmanlık sanayi tesisleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı) alma projeleri gerçekleştirmektedir.
 
Buna göre ilgili yönetmelikler uyarınca ruhsat alınması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması, ruhsat başvurusunun eksiksiz şekilde yapılması, değerlendirme aşamasında ilgili komisyon üyeleri ile tüm yazışmaların yapılması ve gerekirse komisyon üyelerine proje (tesis) hakkında detaylı bilgi verilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.