Hizmetler

Emisyon Ve Çevresel Gürültü Ölçüm Projeleri

 

Ülkemizde hava kirliliği problemlerini azaltmak ve kontrol etmek amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği yürürlüktedir. Anılan yönetmelikler hava kirliliği sorununun çözümüne emisyon denetimi perspektifi ile yaklaşmaktadır.

 

MİM Mühendislik & Danışmanlık, sektörde geçirdiği uzun yılların kazandırdığı tecrübe sayesinde, çok farklı endüstrilerden çok farklı üretim proseslerine sahip tesisler hakkında engin bilgiye sahiptir. Özellikle bu tesislerde bulunabilecek emisyon kaynaklarını ve bu kaynaklardan oluşabilecek emisyon parametrelerini de oldukça yakından tanımaktadır. 
 
Dolayısı ile bu parametreleri yönetmeliklerde istenen sınır değerlerin altına indirmek için gerekli olan önlemler ve optimum işletme koşulları konularında danışmanlığını yaptığı firmalara pratik çözümler üreterek yardımcı olmaktadır. 
MİM Mühendislik & Danışmanlık, uzun yıllardır birlikte çalıştığı çözüm ortakları (yetkili ölçüm laboratuarları) ile beraber Emisyon, Çevresel Gürültü ve İSG Ölçüm Projelerinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Baca Gazı (Emisyon), Hava Kalitesi (İmisyon), Endüstriyel Hijyen, Gürültü ve Titreşim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Enerji Verimliliği ölçümleri yaptırmakta ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak raporlarını hazırlatmaktadır. 
MİM Mühendislik & Danışmanlık, sektörel bazda kendi uzmanlığını oluşturmuş çözüm ortakları ile birlikte projeleri ayrı ayrı değerlendirmekte, ölçüm yapılacak tesisin bulunduğu sektörde daha önce çok sayıda ölçümü başarı ile gerçekleştirmiş laboratuar ile projeyi yürütmektedir. Bu sayede hazırlanan ölçüm raporlarının en az hata ile çıkması sağlanmakta, çıkabilecek hataların da raporların ikinci bir göz olarak MİM Mühendislik & Danışmanlık ekibi tarafından incelenmesi sonucunda yok edilmesi sağlanmaktadır. 
 
MİM Mühendislik & Danışmanlık, ilgili mevzuatlar uyarınca tesiste ölçüm öncesinde emisyon kaynak sınıflandırması yapmakta, tesisin emisyon kaynaklarını ve bu emisyon kaynaklarında ölçüm yapılacak parametreleri belirlemektedir.
Emisyon kaynaklarında TURKAK Akreditasyonu ve Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi olan uzman çözüm ortağına emisyon ölçümünü yaptırmakta ve mevzuata uygun değerlendirme yapılarak resmi geçerliliği olan Emisyon Ölçüm Raporunu hazırlatmaktadır.
 
MİM Mühendislik & Danışmanlık ekibi hazırlanmış olan Emisyon Ölçüm Raporunu kontrol etmekte, yönetmelikler çerçevesinde incelemekte ve gerekirse raporu hazırlayan kurumun raporu istenilen şekilde düzeltmesini sağlamaktadır.