SON PROJELER

Güres Group

Güres Group kararlı büyüme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirmeyi planladığı yeni hayvancılık işletmeleri ve tam entegrasyon politikası kapsamında gerçekleştirilen diğer projeleri için ihtiyaç duyduğu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporları için firmamızla birlikte çalışmayı tercih etmiştir.