Kurumsal

Vizyon, Misyon ve Değerler

VİZYONUMUZ: 

Türkiye’de Çevre Yönetim Danışmanlığı alanında en profesyonel firma olmak.

MİSYONUMUZ: 

MİM’i diğer çevre danışmanlık firmalarından farklı kılan bütün özellikler profesyonellik ortak paydasında buluşur. Profesyonelliğin temeli risk yönetimidir. Bizim çalışmalarımızda sürprize yer yoktur. Biz: 
 • Odağımıza müşterimizi koyup O’nu her türlü bürokrasiden uzak tutmaya çabalarız.
 • Her işimizi özel bir proje olarak görür ve projelerimizi profesyonel proje yönetimi sistemi ile yönetiriz.
 • Çeşitli disiplinlerden ve çok farklı görevlerde bulunmuş kişilerden özellikle seçilmiş bir ekibiz.  
 • Spesifik problemlere değişik bakış açıları ile yaklaşarak projelerin her yönden, uzmanları tarafından incelenmesini sağlayabilen bir ekibiz.    
 • Profesyonel iş dünyasından gelen danışmanlarımız sayesinde müşterilerimiz ile aynı dili konuşur ve onların ne düşündüğünüzü anlarız.
 • Ulusal olduğu kadar uluslararası projelerde de kendini ispatlamış genç ve dinamik bir ekibiz. 
 • “Manisa Tarzanı”’nın bizlere öğrettiği çevre sevgisini ülkemizin sanayileşme yolunda ivme kazandığı 21. yüzyıl şartlarında da yaşatmak için çabalarız.  

DEĞERLERİMİZ: 

 • MİM bir "aile" şirketidir.
 • MİM bir "danışmanlık" şirketidir.
 • MİM "paylaşan" bir şirkettir.
 • MİM "geliştiren" bir şirkettir.
 • MİM "dışa açık" bir şirkettir.
 • MİM "dinleyen" bir şirkettir.
 • MİM "geleceği düşünen" bir şirkettir. 

KALİTE POLİTİKAMIZ:

  “ÇED Projeleri, Çevre Danışmanlık Projeleri, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi (SEVESO) Projeleri, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Projeleri, Madencilik Projeleri, Emisyon ve Çevresel Gürültü Ölçüm Projeleri, Tesis Ruhsatlandırma Projeleri” kapsamında faaliyet gösteren MİM MÜHENDİSLİK & DANIŞMANLIK olarak;
 Çevre Yönetim Danışmanlığı sektöründe,
Profesyonel çalışmayı ilke edinip,
mevcut rekabet şartlarında,
rekabet edebilir kalite, hizmet koşullarını sağlamak,
bu amaçla tüm çalışanlarının katkısıyla,
müşteri istek ve beklentilerinin de ötesinde fayda sağlayıp müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak,
hizmet kalitesini standartlara ve yasal şartlara uygun olarak geliştirmek,
alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirmeyi temin etmek,
kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve
kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek